Magyarul  Ideológiai-, divat- és megújító áramlatok  
Magyarul
Ideológiai-, divat- és megújító áramlatok

Ideológiai-, divat- és megújító áramlatok

A modernizálódás tulajdonképpen már kétszaz évvel ezelött, az Oszmán Birodalomban elkezdödött, azóta csak egyre gyorsabbá vált. Az elsö reformok a hadsereget érintették. A hagyományos oszmán katonazenekart, a 'Mehter Takimi'-t, amely egyszersmind az elsö ilyen zenekar volt, modern nyugati váltotta fel. Nyugat kulturája és müvészete hatott a kulturális elitre és befolyásolta a hagyományos klaszszikus müvészetet, zenét, irodalomat, söt a népmüvészetet is. Több mint száz éve vezették be a parlamentáris rendszert. Mustafa Kemal Atatürk, az elsö világháború utáni török szabadságharc vezetöje és új köztársaság elsö elnöke kezdeményezte a széles társadalmi bázison nyugvó hatalmas reformokat és alkotmány megváltoztatását. Az állam és az egyház szétválasztása és az állampolgárok demokratikus jogainak törvényes biztosítása két olyan fontos tényezö, melyek Törökországot sok más szomszédos országtól máig is megkülönbözteti. A köztársaság egyik legnagyobb vívmánya a nök egyenjogúságának bevezetése volt. Minden ilyen társadalmi és intézményes változás meghatározó a táj alakulására nézve is. Az évstázad elsö felének reformjai felgyorsították a modernizálódas yolyamatát Törökországban. Ugyanakkor gondos intézkedésekkel a kultúra és a hagyomány fejlödésére is ügyeltek. Jelentös, de mai mértékhez nem hasonlíthato változásokon ment keresztül az ország. Az 1950 utáni útépítési program következtében, mely a nyolcvanas évek elején, a szabad piacgazdaság reformjaiban érte el csúcspontját, feltartóztathatatlanul elkezdödött a táj könyörtelen átalakítása. Egyrészt az ország szinte fel van villanyozva a fiatalok vitalitásától, akik készek az Új Világ mintájára a gazdasági fellendülés végtelen lehetöségeivel élni és abból profitálni. A katonák és parasztok rétegét, akik az államot még 'Devlet Baba'-nak (Állam bácsi) képzelték el, a vállalkozók generációja váltotta fel, akiknek a jelszava ez: "Megcsináljuk". Másrészt még sohasem volt ennyire félö, hogy Törökország elszakad a múltjától és a természettöl. A mezögazdaság egyre eröteljesebb iparosítása kiszorítja az ízletes anatóliai specialitásokat, a háztáji csibéket, teheneket és juhokat, és innen már egyenes út vezet az ízlésnélküli uniformizálódáshoz és a velejáró szüke és nyomorult léthez. Minden reményünket a teltkarcsú török asszonyokba vetjük, akik bölcsebbek és jobb az ízlésük annál, minthogy olyan zöldséget vásároljanak a piacon, amit vegyszerrel kezeltek. De vajon képesek lesznek-e ezek az asszonyok arra, hogy csinos jeansben feszítö leányuknak is átadják tudásukat és ízlésüket? Apiacgazdasággal járó szabadság következtében sok közérdekü döntést a helyi közigazgatási intézményeknek kell meghozniuk. Ha egyszer esetleg éppen az általános választások idején tartózkodnak Törökországban, megfigyelhetik, hogyan zajlik le nálunk mindaz, ami a computerek világában, ahol még az óriási választási kampáyok is csak a monitoron keresztül érik el a választópolgárokat, már régen kiveszett. Törökországban a tereken, az utcákon, a kávéházakban zajlik a választás és az azt megelözö idöszakban az egész ország valamiféle ünnepi játék színterének hat. Bár a taxisoförök kicsit morognak az állandó forgalmi dugók miatt, a választási részvétel mégis minden rekordot felülmúl. A török emberek közismert zsenialitása, gyors észjárása és kíváló alkalmazkodóképessége úton-útfélen megmutatkozik, csak adódjon rá egy kis lehetöség. A demokrácia és a helyi elkötelezettség klímájában joggal feltételez hetö, hogy az új korszak próbálkozásai sikerrel fognak járni és a török tájban továbbra is tükrözödni fog, hogy a nép harmóniában él vele és megbecsüli.


Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)