Magyarul  Részvétel a török emberek életében  
Magyarul
Részvétel a török emberek életében

Részvétel a török emberek életében

Az embrek mindennapi életéhez Törökország tájai adják a hátteret. Az, hogy Önök nemcsak utazók ebben az országban, hanema mindennapi életben is résztvehetnek, bizonyára a legnagyobb felfedezésük lesz. Mint minden más emberi kapcsolatnak, úgy a vendég és a vendéglátó közörrinek is az egyenjogú partnerkapcsolaton kell alapulnia. Ez kölcsönös figyelmességet és egymás iránti felelösséget feltételez, mivel a partnereknek általában igen eltérö az életfelfogásuk. A török emberek csupán legmegnyeröbb tulajdonságukkal, vendégszeretetükkel felfegyverkezve léptek, még nem is olyam régen, a turizmus-aréna küzdöterére. A knowhow és a technikai finomságok csak fokozatosan alakultak ki. Bár Törökországnak ma már modern az idengenforgalmi infrastruktúrája, még mindig a szívélyesség és az udvariasság a legnagyobb vonzerö. Jó tudni, hogy a török vendéglátókat nem pusztán anyagi szempontok vezérlik turisztikai vállalkozásaikban, hanem föleg az, hogy szeretnék megértetni és megszerettetni magukat más országok lakóival, tanulni akarnak tölük, és azonos hullámhosszra kerülni velük. Kérem, ebböl a szemszögböl nézzék a törökök minden kapcsolatteremtési kísérletét. Itt többre tartják a tartós barátságot, a képeslapéslevélváltást, meg az apró ajándékokat a "méltányos fizetség"-nél vagy a busás borravalónál. Lehet, hogy ez a turistaipar magávalragadó sodrában meg fog változni, de ma még így van. Még rödiven a társasági érintkezés szokásairól: Kezdjük a köszönéssel. Ez az üdvözlést, egymás megölelését, mindkét arc megcsókolását foglalja magában, utána rögtön az üdvözölt személy egészségi állapota, családja és az üzlet alakulása felöl érdeklödnek. Ez rendkivül fontos szertartás. Azt is elvárják, hogy minden jelenlévö egészségi állapotát ugyancsak részletesen megbeszéljék, csak aztán fordítják a szót másra. Vallási ünnepek alkalmával ennek az üdvözlési szertartásnak még sokkal nagyobb a jelentösége. A fiatalok ilyenkor meglátogatják idösebb családtagjaikat, a barátok felkeresik egymást, hogy kapcsolatukat újra megerösítsék. A gyerekek pénzt és ajándékokat kapnak és mindenki eleget tesz társadalmi kötelezettségének. Akárcsak másutt, itt is örömteli alkalmak ezek. Az ünnepeknek természetesen fontos régi társadalmi és lekli aspektusai is vannak, ezért joggal várják al a kulturált viselkedést és az ápolt külsöt. Társas összejöveteleken, bár mindenki ugyanabban a helyiségben van, mégis nemek szerint szokás helyet foglalni és a beszélgetést is így kezdik el. Ha aztán a társalgás megélénkül, elöfordul, hogy mind egyszerre beszélnek és még helyet is cserélnek, hogy beszélgetötársukkal jobban tudjanak szók váltani. Ilyenkor már nem játszik szerepet a "férfi vagy nö"-kérdés. A nagyvárosokon kívül még nem elterjedtek az olyan partik, ahol a vendégek állva, és mindig más-más jelenlévövel beszélgetnek. A vendéglátás során édességet, kávét, teát és süteményt vagy kekszet és /vagy gyümölcsöt szoktat felszolgálni. Egy rövid lövid látogatás is elég hosszú ahhoz, hogy aminthelyet foglalt a vendég, kávéval vagy hideg üdítövel kínálják. Egészen természetes, hogy a gyerekek a felnöttek életében résztvesznek. Nagyon ritka, hogy babysitterre hagyják öket. A fiataloktól elvárják, hogy tiszteljék az idösebbeket, ami abban nyilvánul meg, hogy a gyrekek nem beszélnek, amíg nem kérdezík öket, nem ülnek le, amíg az idösebbek még nem ültek le, és amikor csak szükség van rá, felajánlják a segítségüküt. Ha étkezésre hívnák meg Önöket egy családhoz, azt nem illik visszautasítani. Nem értenék meg a vendéglátók. Étkezés közben szokás, hogy a vendéget többször és nyomatékosan kínálják, de csak többszöri kínálás után illik újból venni a tálból. Nem való az asztalt elhagyni és máshol letelepedni, mielött erre felszólítanák az embert, sem hirtelen elhagyni a társaságot. A búcsúzás legalább olyan körülményes, mint az üdvözlés. Néha a vendégek virággal vagy édességgel kedveskednek vendéglátóiknak. Az üzleti kapcsolatokat nagyjából ugyanazokkal a formaságokkal kezdik mint a magánjellegüeket, de legtöbbször elmarad az összeölelkezés és nem is csókolják egymást meg. Az üzleti megbeszélések tea, kávé vagy szeszesital mellett, esetleg étkezés közben folynak. Még egy egészen mindennapos bevásárlás is alkalom vevönek és eladónak arra, hogy gyakran személyes dolgokat is megbeszéljenek egymással. A viták sem két különbözö nézetet valló párt hívei között szoktak támadni, hanem inkább társasági természetüek, leginkább pedig csak barátságos szóváltások, és annak is kell tekinteni öket.

Bizonyos témákkal azonban csínján kell bánnunk. Ilyenek a nemzeti zászló, a hadsereg, az ország és a vallás. Bár a törökök nagy örömmel válaszolnak idevágó kérdéseinkre, azonban a legkisebb kritikára is, legyen az akár egy szó vagy gesztus, rendkívül érzékenyen reagálnak. Maga a politika azonban fair játek és csak kevés ember szeret annyitpolitizálni, mint a török.
Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)