Slovensky  Turecká dedina 
Slovensky
Turecká dedina

Turecká dedina

PozdsÍž diaľnic svahoch kopcov ležia dedinkyy s typickou siluetou a jemným minaterom. Ako i mesto odrážajú dediny charakter oblasti, v ktorej sa nachádzajú. Domy na Stredozemnom pobreží, ktoré sa sfarbí farbou oblohy pri západe slnka, sú z kameňa. Vo vyšších polohách je stavba domov prácou remeselníkov: drevené konštrukcie v oblastiach s miernou klímou ustupujú pletivu vyplnemému hlinou a ďalej, vo vnútrozemí, slnkom vypálenými tehlami. Určite Vám padnú do oka zaujímavé a exotické stavby - kupolové cisterny, kruhové domy, pece vykopané do zemi... 

Domy v horských dedinkách pri Čiernom mori sú rozptýlené ďaleko od seba, dedinčania sa medzi sebou dorozumievajú prenikavými popevkami a jódlavním, ktorých ozvena sa nieľkokrát odráža.

Tureckí nomádi na juhu krajiny prežívajú večnú jar: na náhorných plošinách v lete - až do začiatku jesene v horách, od konca jesene a cez zimu na rovinách. Ich čierne stany je možné obdivovať v múzeách a ich stanové tábory v rezervácii v blízkosti Mugly.

Jedinečnú príležitosťpomúka milovíkom dejín návšteva niektorej z malých dediniek v okolí Bursy, akonapríklad Cumalikizik, s jej mnohými zachovalými budovami z rannej osmanskej éry 14. storočia. Tu si môžete prezrieť originálne turecké domy s ich arkýrovými oknami s drevenými mrežami, hospodárskymi miestnosťami, ktoré vedú do dvore, s ich usporiadaním miestností na druhom poschodí, ako i model osídlenia so spletitou uličiek. Okrem toh má každá typická dedina svoje hlavné námestie s mešitou, školou, obchodom so zmiešaným tovarom a obligátnou kaviarňou, doménou mužov, ktorí tu diskutujú o svetovej ploitike a kurze valút; dedinská studňa a jej okolie blízko obytných domov je ale zase celkom v ženských rukách. Dedinčanov stretnete na ich ceste do a z ploí, na somároch a traktoroch. Napriek všeobecne rozšírenému názoru nepatria ťavy k bežnému vybaveniu sedliackych dvorov a nepožívajú sa ani ako dopravné prostriedky. 

Tí, ktorí tento tento omly stále rozširujú, sú v službách cestovného ruchu a v ich prípade die o polodomáce zvieratá. Turecký vidiečan, ktorého sa snaži ovplyvniť moderná kultúra a umenie vo všetkých jej odvetviach, si napriek tomu dokázal po stáročia zachovať svoje zvláštnosti. V každej oblasti, dokonca i v každej dedine sa folkór vyznauje rázovitými špecikami, ktorých viac ako 1500 rozličných odtieňov zobrazuje hlavne moc prírody, kázdedenný život, zvieratá, verbovačky a podopne. 

Nemusí sa Vám vždy podariť obdivovať folkór v jeho prirodzenom prosterdí. Mali by ste si však urobiť trošku času na niektorú z regionálnych slávností - vyplatí sa Vám to.Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)