Slovensky  Ideologické a mó dne smery a zmeny životného štýlu 
Slovensky
Ideologické a mó dne smery a zmeny životného štýlu

Ideologické a mó dne smery a zmeny životného štýlu

Modernizácia tejto krajiny zašala vlastne už v Osmanskej ríši pred dvomi storošiami a od tej doby neustále zrýchľovala. Prvé reformy sa týkali armády. Tradičná vojenská hudba Osmanov, ktorá bola vôbec prvým zariadením tohoto druhu v Európe nazývana "Mehter Takimi" bola nahradená kapelou západného štýlu. Západné formy kultúry a umenia presiakli kultúrnu elitu a ovplyvnili tradičné klasické umenie, hudbu, literatúru a ľudovú tvorbu. 

Politický parlementný systém tu bol zavedený pred viac ako sto rokmi. Výrazné reformy na širokej sociálnej báze a ústavné zmeny zaviedol Mustafa Kemal Ataturk, vodca tureckého hnutia za slobodu po prvej svetovej vojne a prvý prezident republiky. Oddelenie náboženstva od štátu a ústavná ochrana demokratických základných práv každého občana sú tými najpodststnejšími znakmi, ktoré odlišujú Turecko od jeho mnohých susedných zemí. Jednou z najvýraznejších zásluh republiky bolo zavedenie rovnoprávnosti žien v novom spoločenskom poriadku. 

Každá spoločenská a inštitucionaálna zmena zjavne zanecháva svoje stopy na tvári krajiny. Reformy z prvej polovice tohoto storočia urýchlili kurz modernizácie Turecka. Tá však bolo sprevvádzaná starostlivými opatreniami, ktoré majú zaistiť ďalší rozvoj tradícií a kultúry. Obraz krajiny sa významne menil už i v minulosti, ale nie v takom rozsahu, ako je to dnes. Nepretržité zmeny krajiny začali programom výstavby ciest po roku 1950, na ktorý nadviazalo zavedenie voľného trhového hospodársta v 80. Rokoch. Táto krajina je v súčastnosti akoby elektrizovaná vitalitou svojej mladej populácie, ktorej príslušníci chcú šo najviac profitovaťna hospodárskom rozmachu s jeho neobmedzenými možnosťami podľa vzoru Nového sveta. Generácia roľníkov a vojakov, ktorí si štát predstavovali ako "Devlet Baba"šiže - Tatuško štát - bola nahradenágeneráciou podnikateľov žijúcich podľa hesla "My to dokážeme". Táto krajina ale ešte nikdy nebola tak blízko ako dnes k tomu narušiť väzby k minulosti. Postupujúca industrializácia poľnohospodárstva vytláča z každodenného života tradične chutné anatolské špeciality spolu s obrazom šťastnych, voľne sa pasúcich kráv, ovcí alebo kuriatok a nahrádza ich uniformitou bez chuti a zápachu a dáva im mizernú existenciu.

Našou jedinou nádejou zostáva kyprá turecká ženička, ktorá si vždy vie lepšie produiťa pri nákupe na trhu sa riadi poľla svojej chuti a vyberá zeleninu pestovanú bez chemikých prípravkov. Bude však schopná jej vedomosti prenieťi na svoju dcéru, nosiacu moderné úzke džínsy?

Spolu so slobodou trhového hospodárstva bola prenesená zodpovednosť za mnohé verejné rozhodnutia na miestny správny aparát. Možno, že sa niekedy ocitnete v Turecku pri všeobecných volbách a budete môcť sledovať veľkolepé volebné kampane, ktoré už dávno zanikli v inych krajinách v ére monitorovej techniky a kde sú bežni ľudia získávaní pre voľby len prostredníctvom elektronických médií. V turecku sa voľby odohrávajú všade:na námestiach, na uliciach, v kaviarňach; celá krajina sa podobá dejisku festivalu. Taxikári síce niekedy trošku šomrú kvôli permanentným dopravným zápcham, ale účasť na voľbách vždy prekonáva všetky rekordy. 

Turek je známy svojou genialitou, photovosťou a prispôsobivosťou, pokiaľ dostane aspoň nejakú malú šancu. V takejto demokratickej klíme a miestnej iniciatíve je viac než pravdepodobné, že pokusy o napredovanie v novej ére budú úspešné a že turecká krajina bude i naďalej odrážať harmonické spojenie s obyvateľstvom, ktoré ju obýva.


Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)