Slovensky  Účasťna živote v Turecku 
Slovensky
Účasťna živote v Turecku

Účasťna živote v Turecku

Každá oblasť Turecka vytvára pozadie pre ľudí, ktorí v nej žijú a pre priebeh ich každodenného šivota. Azda najpríjemnejším objavom Vašej cesty je, že ste nezostali len pozorovateľimi, ale ste aktívne žili životom tejto krajiny.

Tak, ako vo všetkých medziľudských vzťahoch, musí byťi vzťah hosťa a hostiteľa založený na rovnoprávnom partnerstve. Najvyšším princípom jr vzájomná úcta a zodpovednosť, pretože obidve strany žijú veľmi rozličným spôsobom života. Nie je to tak dávno, kedy turecké obyvateľstvo po prvýkrát vkročilo do turistickej arény, vyzbrojené len svojím charakterových rysom - tradičnou pohostinnosťou. Know-howa technické rafinovanosti sa k tomu pridružili až oveľa neskôr. I keď je dnešné Turecko prepojené modernou turistickou infraštruktúrou, jeho hlavnou motiváciou je srdečnosťa zdvorilosť. Je dobré vedieť, že tureckíhostitelia sa na túto dobrodružnú cestu nevydali len z finančných dôvodov. Tie ozajstné motívy sú: nájsť porozumenie a byť oblúbený, komunikácia, učiť sa od ľudí z iných zemí a byťim postavený na tú istú úroveň. Berte tedado úvahy pokusy o nadviazanie kontaktov z tohto aspektu. Všeobecne sa dáva prednosť nad viazaniu trvalej známosti, výmene pohľadnic, listov a darčekov ako len "primeranému zaplateniu" alebo bohatým sprepitným za poskytnutú pomoc! To sa síce v priebehu rozvoja turistického priemsylu môže postupne zmeniť, ale vsúčastnosti to ešte stále tak je.

Teraz nasleduje niekoľko rád ohľadne pravidiel spoločenského styku v Turecku: Začneme hneďs privítaním: to zahŕňa pozdrav na privítanie, objatie, vzájomný bozk na líca, nasledovaný otázkami o tom, ako sa účastníci tohoto významného "uvítachieho rituálu" majú, ako sa majú ich rodiny a ako im idú obchody. Očakáva sa, že sa taktiež dôkladne prediskutuje zdravotný stav všetkých prítomných a až potom sa hovorí o ostatných témach. Tomuto uvítaciemu rituálu sa pri náboženských sviatkoch pripisuje ešte väčší význam. Mladí ľudia navštevujú svojich starších rodinných príslušníkov, priatelia sa navštevujú navzájom, aby svoje priateľské vzťahy ešte viac posilnili. Deti dostávajú peniaze a darčeky, plnia sa spoločenské povinnosti. Tak ako všade inde die o veľmi radostné príležitosti. V každom prípade ale tieto obrady posilňujú sociálne a duchovné aspekty a očakáva sa pri nich určitá miera dobrého chovania a pestovaný výzor. 

Pri spoločenských príležitostiach je zvyčajné, že i keď sa spolu sedí v jednej miestnosti, rozhovor sa žačína vždy oddelene podľa pohlavia. Keď príde k oživeniu konverzacie, möže sa samozrejme stať, že hovoria všetci naraz a poprípade si i vymieňajú miesta, aby v rozhovore sa partneri mohli venovať téme dôkladnejšie, pričom otázka, či die o muža alebo ženu, už nehrá žiadnu úlohu. Večierky pri ktorých všetci postávajú a stále menia svojich partnerov pri rozhovore, doposiaľ ešte nie sú príliš obvyklé, s výnimkou veľkých miest.

Pri návšeteve sa servírujú sladkosti, káva a šaj s koláčmi alebo sušienkami a ovocie. I krátka návšteva je vždy dosť dlhá na to, aby sa jej ponúkol čaj, káva alebo chladený nápoj, k čomu príde ihneď, ako sa posadíte. To, že sa deti zúčastňujú na živote deospelýc, sa považuje za úlpne normálne. Zveriť deti do starostlivosti dievčaťa, ktoré na ne dáva pozor, je veľmi zriedkavé. Od mladých sa očakáva, že sa voči starším chovajú s rešpektom, čo sa prejavuje v tom, že nehovoria, pokiaľ sa k ním starší neprihovoria, neposadia sa, pokiaľ si nesadol starší, a že ponúknu svaju pomoc, kedykoľvek je potrebná. Mohlo by sa stať, že ľudí privediete do pomykova, ak odmietnete ich pozvánku na obed či večeru u nich doma. Pri jedle je obvyklé hosťovi ponúkať jedlo viackrát a s veľkym presvedčovaním. Očakáva sa, že hosť jedlo prijme po opakovanej výzve. Považuje sa za veľmi nezdvorilý odísť od stola a sadnúť si neikam inam alebo náhle opustiť spoločnosť. Rozlúčenie zaberie približne toľko času, ako uvítanie. Hostia často pri návšteve prinášajú hostiteľovi kvety alebo sladkosti.

Obchodné rokovanie sa začína tak isto ako súkomné návštevy, len väčšinou bez objatia a bozku na líca. Rokuje sa pri spoločnom pití čaju, kavy alebo alkoholu. Dokonca i pri úplne normálnom nakupovaní sa často medzi predávajúcim akupujúcim pretriasajú veľmi súkromné veci. Hádka tu nie je braná vždy ako vymienanie si názorov medzi dvomi stranami s protichodnými názormi;niekedy die len o pritaľské doberanie sa a tak byť aj chápané.

S niektorými témami je však treba zaobchádzať velmi opatrne. Die hlavne o štátnu vlajku, armádu, krajinu a náboženstvo. I ked ľudia na otázky týkajúce sa týchto tém s veľkým potešením odpovedajú, sú veľmi citliví i pri malom náznaku nesmelej kritiky alebo pri príslušnom geste. Politika je však vhodnu témou a len málo ľudí na svete sa tak rado vyžíva v diskusii o politike ako Turci.

Záverom treba povedať toto: hosť si kľudne môže dovoliť nejaký ten spoločenský priestupok, dôležitý, je úmysel, ktorý sa za jeho jednaním skrýva. Prejav úcty a priznanie rovnosti si Turka rýchlo zmieri a všetko je zase v poriadku. Vychutnajte si Váš pobyt v Turecku! Prajeme Vam pri tom všetko najlepšie!
Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)