Slovensky  Produktívna krajina 
Slovensky
Produktívna krajina

Produktívna krajina

Leto, slnko, antika - a hneď vedľa obhospodarovaná krajina. Priemyselné využitie pôdy súťaží s poľnohospodárskym a využíva nie ornej pôdy ustupuje stále viac do vnútrozemia. Ale napriek tomu rozširuje vidiecka krajina obzor cestovateľa - vyžaruje kľud a odovzdanosť. Toto je krajina pšenice, ktorá dáva typickú jedinečnú chuť 

čerstvo upečenému tureckému bielemu chlebu. Ovocné plantáže, vinohrady, úrodné polia; kravy s veľkými očami, mierne ovečky, o ktoré sa starajú pastieri, vyludzujúci smutné tóny na ich fkautách. Rôznorodosť poľnohospodárskej poniky prispela podstatnou mierou k rafinovanosti tureckej kuchyne. Okrem toho je celá krajina v štádiu intenzívneho zalesňovania. Vedľa zvyčajných billboardov po oboch stranách diaľníc chvália veľkolepé plagáty užitočnosť a význam lesa s varujú pred ľahkovážnym zaobchádzaním s ohňom. Výsoké tempo indistrializácie je zrejmé z nespočetných tovární ležiacich po stranách hlavných dopravných ťahov. Je treba si uvedomiť kontrast medzi životom v priemyselných a obchodných centrách a vidieckych oblastiach a zamysilieť sa nad tým, ako sa táto polarizácia prejaví v budúcnosti. Táto krajina poskytuje živobytie šesťdesiatim miliónom obyvateľov a uspokojuje ich množstvo prianí, ktoré toto číslo mnohonásobne prevyšuje. Jedným z hlavných cieľov je zosúladiť materiálne priania obyvateľov a hlboko zakorenené pojatie kvality života, bez toho, aby prišlo k nrgatívnym zásahom do tejto zeme s bohatou históriou.Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)