Ceski  Vesnice 
Ceski
Vesnice

Vesnice

Podél dálnic na svazich kopcůposazenévesničky - všechny se svou typickou siluetou a néžným minaretem. Stejné jako mésto odráží i vesnice character oblasti. Domy na středozemním pobřeží jsou z kamene, který, když slunce klesá za horizont, přijímá barvu oblohy. Ve vyšších polohách je zřejmá řemeslná práce. Dřevéné konstrucke v oblastech mírným klimatem ustupují pletivu vyplnéném hlínou a posléze, ve vnitrozemí, stavením z vepřovic. Do oka Vám padnou zajímavé a exotické stavbycisterny s kupolemi, kruhové domy, pece vyhloubebé v zemi...

Domy v horských vesničkách u Černého moře jsou rozptýlené daleko od sebe, vesničané se dorozumívají pronikavými popívky a jódlováním, které odráží ozvéna. Turečtí nomádi na jihu zemé prožívají véčné jaro, v létě na nahorních plošinách, na podzim v horách a přes zimu v rovinách. Jejich černé stany lze obdivovat v muzeích a jejich stanové tábory v rezervaci poblíž Mugly.

Jedinečnou přížitost nabízí milovníkům déjin návštéva nékterá z malých vesniček v okolí Bursy, jako Cumalikizik, s jejím množstvím zachovalých budov z rané osmanské éry ve 13.století. Zde si můžete prohlédnut originální turecké domy s jejich řevem zamřížovanými, arkýřovými okny, hospodářskými místnostmi, vedoucími do vnitřního dvora, s jejich uspořádáním místností na druhém podlaží i model osídlení se spletitou sítí uliček. Mimoto má každá typičká vesnice své hlavní náměstí s mešitou, školou, obchodem smíšeným zbožím a obligátní kavárnou - doménou mužů, kteří zde rozebírají světovou politiku s směnné kury valut, obecní studna a její okolí poblíž obytného sektoru je naproti tomu zcela v rukou žen. Vesničany potkáte na jejich cesté po okolí na oslech či traktorech. Navzdory obecné rozšířenému názoru nepatří velbloudi k běžnému inventáří selských dvorů a ani se jich nepoužívá jako dopravních prostředků.

Ti, kteřítento omly stále posilují, jsou ve službách turistického ruchu a jsou to poloochočená zvířata. Turek z vesnice, kterého se snaží ovlivnit moderní kultura uméní ve všech oborech, si dokázal po staletí zachovat své zvláštnosti.

V každé oblasti, dokonce i v každé vesnici se folklór vyznačuje rázovitými specifiky, jež čítají na 1500 různých nuancí a zdůrazřuje hlavné motivy přírody, zvířat, každodenního života, verbovačky apod.

Nemusí se Vám vždy podařit obdivovat folklór v jeho přirozeném prostředí. Měli byste si však udélat trochu času na shlédnutí některé regionální slavnosti - vyplatí se Vám to.Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)