Ceski  Turecká krajina 
Ceski
Turecká krajina

Turecká krajina

Turecká krajina se podobá nádhernému, staletí starému kelimovému koberci, jehozš všemi barvami záříci notivy uzrály za celé ty véky k dokonalosti. Než však pomyslíte na erozí opracované krasové oblasti a holé kopce, vzpomeńte si, kolik vojáku - více než kdekoli na svété - již táhlo touto zemí. Stejně jako napŕiklad ve vzdálených Spojených státech, vyskytují se i zde všechyn typy gografických oblasi. Od výcholu na západ se zde setkáváme s drsnými, sněhem pokrytými horami, kde jsou klouhé a mrazivé zimy, s náhorními plošinami, kde jaro s obrovským byhatstvím divoce rostoucích kcětu a horskými bystřinami, stékajimi do údolí přechází do dlouhého chladného, vysokohorského leta, s hřebeny hor a se stepmi, s lány obilí, jež se rozprostírají, kam až zrak dohlédne, se sluncem stoupajícím po nebi, strmými skalami, které se při východu slunce barví do nejneuvěřitelnějších odstínu zlaé, fialové, sametově šede, s magickými místy a se svahy hor, plnými jeskymí, s teplými, úrodnými údolími, položenými mezi sytě zelené svahy, které sahaji až po pobřeží Egejského moře.

V těto zemi nahdete všechna čtyři roční období, všechny druhy geologických útvaru a přírodních krás, s výjimkou polárních kraju a deśtných pralesu.

Další pruřez krajinou, tentokrát od severu k jihu: kukuřičná pole, plantaže podzemnice olejné a čajovníku (pití čaje Vás bude provázet od přjezdu do země kažký den jako nezbytný denní rituál), obklopené horami severní Anatolie jež zdobí mlhavé, vlažné, pobřeží Čeného moře, silnice plné serpentin, které skýtají fantastické pohledy na Černé moře, Vás povedou přesstrmé prusmyky a vysokohorské pastviny po jižních svazích hor k ovocným plantážím, kde vyústi v obrovské Konyanské nížině, pohoří Taurus, husté jehličnaté lesy, drsné křoviny, keře vavřínu a oregána u Středozemního moře, banánovikoné plantáže a bavlníkvá pole, dále na východ, severně od syrské hranice najdete tu nejpustší krajinu na světě. Země Vám ukáže svou tvář, plnou proměn tvaru, jež stvéřila - při vší úctě k prírodě - civilizace. Zkrátka každé dvě až čtyři hodiny se mužete ocitnout v jiné sceverii, s odlišnou teplotou, nadnořskou výškou, vlhkostí vzduchu, faunou a flórou. Obraz krajiny odráží vlastnosti tři kontinentu - Evropy, Asie a Afriky. Pestrost ekologických druhu překonává všechny ostatní zemé, položené v oblasti 40. Stupné severní šířky. Je to určitě následkem smíchání mnoha druhu fauny, jejíz zbytky dodnes žifí na těchto třech kontinentech, a které zily před tím, než se pevnina v pruběhu geologických změn rozdělila. 

Tažní ptáci na svých trasách každému dvakrát ročě připomínají koloběh přírody. Hejna vlaštovek a čápu skýtají pozorovateli na kopci Camlica v Istanbulu nádherný pohled. Plameňaci hnízdí v egejské oblasti údolí říčních kory a v blúkosti Středozemniho moře. Pokud byste se za eiplé jarní noci - třeba na začátku května - ocitli v Dalyanu (nebo na jiné ze sedmi středozemských pláži), měli byste vědět, že se o písečné duny dělíte s jedním z nejlíbeznějších a nejplašších žicočichu - mořskou želvou, která touto dobou klade vajíčka. Pláž proto musí být v noci temná a Vy byste měli brát ohled na líhnoucí se mládata. Turecko je pro svou bohatou floru a faunu genetickým centrem, známým jak pro svoje obilí - pšenice, ječmen - tak pro okrasné květiny, zvláště pak pro tulipány. Slovo "tulipán" je ostatně odvozeno os turckého slova "turban". Térměř všechny druhy tulipánu byly vypěstovány v Turecku a okolo r. 1500 přivezeny do Vídně. Tulipan se rozšířil v historické epoše, jež byla po něm nazvána "érou tulipánu," nejdříve v Turecku a poté se stal nejoblíbenější květinou v Holanddku a Anglii.

I oblíbené druhy peckovin jako třešně, meruňky, mandle a fiky pocházefí z Turecka. Naši předkové by méli pocházet z ruznných koutu zemékoule, předevšim pak z Afiky, ale atˇ už to bylo jakkoli, klasický obrázek Adama a Evy, oblečených pouze do fíkových listu, dává za pravdu tyrzení, že Turecko je rájem na zemi...
Rozvoj našseho pobřeho pobřeží

Na březích Turecka lze získat cenné zkušenosti. Uvítají Vás nové stavby vséch velikostí a tvaů, těkteré z nich příkladné, jiné bohužel nikliv. Histota zástavby je podstatně menši než na západním pobřeží Středozemního moře. Stupeň přelidnění a zapadnim pobřeží Stědozemního moře. Stubeň přelidnění a z nečištění životního prostředí se v žádném případé nedá srovnat s ostatními středomořskými oblastmi.

Na dlouhých pásech pobřeží s nejjemnějším pískem jsou, kromě krásných turistických komplexů, i komplexy rekreačních obydlí, které si z části lze pronajmout. Kromě toho je na popolár Cestě alunce, jako např např. v Kemeru u Antaye, mnoho rekreačních vesniček. Po celém pobřeží jsou nádherné malé zátoky, přímo stvořené. pro mahitele jachet k zakotvení. Všechny tyto cíle mohou vyhovět rekreantovi jakéhokoliv raženi - od naftového šejka až po evropského perfekcionistu, od manžera až po mladou rodinu, od yuppieho, hledajícího ''nové vnitřní uspokojení'' až po zarputilého milovníka přirody. V každém případě byste však měli navázat kontakt s nejbližší cestovní kanceláří ve Vaši zemi nebo s Vašimi tureckými známými, kteří Vám s největsí ochotou poskytnou radu. A nezapomeňte, prosím, ještě jedno: turecké pobřeží je stále přirozené a ''enablýskané'', nečekejte žádné výklady jako od Tiffanyho.
Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)