Ceski  Ideologické a módní směry a změny životního stylu 
Ceski
Ideologické a módní směry a změny životního stylu

Ideologické a módní směry a změny životního stylu

Modernizace této krajiny začala vlastně v Osmanské říši už před dvéma stoletími a od té doby se stále zrychovala. První reformy se týkaly armády. Tradiční vojenská hudba Osmanů a současně první svého druhu v Evropé vůbec, ¨Mehter Takimi¨ byla nahrazena moderní kapelou západního ražení. Západní formy kultury a umění

Prosákly kulturní elitu a ovlivňovaly jak tradiční klasické umění, hudbu a literaturu tak i ldovou tvorbu. 

Parlamentární systém byl zaveden před více než sto lety. Výtazné reformy na široké společenské základné ústavní změny zavedl Mustafa Kemal Atatürk, vůdce tureckého hnutí za svobodu po první svétové válce a první prezident republiky. Odlika náboženství od státu a ústavní ochrana demokratických základních práv každého občana jsou snad témi nejpodstatnějšími znaky, jež odlišují turecko od mnoha jeho sousedních zemí. Jednou z nejvýraznějších zásluh republiky bylo zavedení rovnoprávnosti žen v novém společenském řádu.

Každá společenská a institucionální zména zanechává očividné své stopy na tváři krajiny. Reformy z první poloviny tohoto století urychlily kurs modernizace Turecka. Ta však byla provázena pečlivými opatřeními, které mají zajistit další rozvoj tradic a kultury. Změny obrazu krajiny byly značné, ne však v takovém rozsahu, jako je tomu dnes. Nepřetržité zmény krajiny začaly programem výstavby cest po roce 1950, na který navázalo zavadení volného trhového hospodářství v 80. letech. Na jedné straně je země jakoby elektrizovaná vitalitou své mladé populace, jejíž přislušníci jsou ochotni profitovat na hospodářském rozmachu s jeho neomezenými možnostmi po vzoru Nového světa. Generace rolníků, vojáků, které si stát představoval jako ¨Devlet Baba¨ - byla nahrazena podnikateli s heslem ¨My to dokážeme¨.

Tato země však ještě nikdy nebyla tak blízko k tomu, narušit vazby s minulostí, jako je tomu dnes. Postupující industrializace zemědělství vytlačuje meruňky, třestně a jiné anatolské speciality spolu s obrazem pasoucích se krav, ovcí nebo kuřátek a nahrazuje je uniformou bez chuti a dává jim mizernou šanci na existenci. Naší jedinou nadějí zůstává kyprá turecká žena, která si vždy umí lépe poradit a při nákupu na trhu se řídí podle své chuti a vybírá zeleninu pěstovanou bez chemických přípravků. Bude však schopná svoje vědomosti přenést na svou dceru, nosící moderní úzké džíny?

Spolu se svobodou tržního hospodářství byla přenesena odpovědnost za mnohá veřejná rozhodnutí na místní správní aparáty. Možná, že se někdy ocitnete v Turecku při všeobecných volbách a budete moci sledovat proces, který už jinde v eře monitorové techniky zanikl a kde se normální lidé učastní volebních kampaní jen prostřednictvím elektronických médií. V Turecku se volby odehrávají na náméstích, v ulicích, v kavárnách, a v předvolebním období se celé země podobá dějišti festivalu. Taxikáři možná trochu hartusí kvůli dopravním zápcám, ale volbách překonává všechny rekordy.

Turek je známý svou genialitou, pohotovostí a přizpůsobivostí, pokud se mu dostane alespoň malé šance. V tomto demokratickém klimatu a místní iniciativě je víc než pravděpodobné, že pokusy s novou érou budou úspěšné a že turecká krajina bude nadále odrážet harmonické spojení s lidem, který ji obývá.


Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)