Ceski  Žijeme po turecku  
Ceski
Žijeme po turecku

Žijeme po turecku

Každá oblast Turecka tvoří pozadí pro lidi, kteří v ní žijí, a pro průvběh jejich kaźdodenního života. To, že jste nezůstali jenom pozorovateli, nýbrž stali jste se i aktivními účastníky života této země, je snad nejpříjemnějším objevem Vaši cesty. Tak jalo ve všech mezilidských vztazích musí být i vztah hosta a hostitele založený na rovnopráavném partnersví. Nejvyššim principem je vzájemná úzta a okpovědnost, protože obě strany mají velmi rozdílná pojetí života. Není to tak dávno, kdy turecké obyvatelstvo poprvé vkročilo do turistické arény, vyzbrojeno jen jedním svým charistmatickým rysem - tradičním pohostinstvím. Know-how a technické rafinovanosti přišly až následovně. I když má dneśní Turecko moderní ruristickou infrastrukturu, hlavni motivcí zůstává srdečnost a zdvořilost. Je dobré vědět, že turečtí hostitelé se na tuto dobrodružnou cestu nevydali jen z finačních důvodů. Opravdové motivy jsou najít prozuměni a být oblíben, komunikace, učit se od jiných lidí a stát s nimi na stejné úrovni. Berte pod tímto aspektem v úvahu pokusy o navázání kontaktů. Lidé dávají přednost navázání trvalé známosti, výměně pohlednic, dopisů, dárků, před pouhým ''přiměřeným zaplacením'' nebo bohatým spropitným za poskytnutou pomoc. To se v průběhu rozvoje turistického průmyslu se to mohle změnit, ale nyní tomu ještě stále tak je. Nyní Vám dáme několik rak o praktickém spolcenském styku v Turecku: Začneme uvítáním: to zahrnuje pozdrav na uvítanou, objetí, vzájemný polibek na tváře, následovaný dotazy na to, jak se obe mají, jak se mají, jejich rodiny, jak jdou obchody - jedná se o velmi významný rituál. Očekává se, že se důkladně prodiskutuje zdravotní stav všech přítomných a teprve potom se mluví o dalších tématech. Tomuto pozdravnému ceremoniálu se při náboženských svátcích připisuje zvláštni výzman. Mladí lidé navštěvuji svě rodinné příslušníky, přátelé se navštěvují navzájem, aby se znovu posílili jejich vztahy. Děti dostávají peníze a dárky, plní se společenskjé závazky. Tak jako všude jde o radostné příležitosti. V každém případé tyto obřady zdůrazňují tradiční a duckhovní aspekty a určitá míra dobrého chování a pestovaný zjev se prostě očekává. Při společenských akcích je obvyklé, že, i když se sedí společně v jedně místností, konverzace začíná odděleně podle pohlaví. Když dojde k jejimu oživení, může se stát, že mluví všichni dohromady, případně si vyměňují místa, aby se partneři v hovoru mohli věnovat těmatu do větší hloubky, třičemž otázka, zda se jedná o muže či ženu, již nehraje žádnou roli. Párty, při nichž všichni postávají a stále mění své partnery v rozhovoru, nejsou dosud - s výjimkou velkých měst - přliš obvyklé. Při návštěvě se servírují sladkostí, káva a čaj s koláči nebo sušenkami a ovace. I krátká návštěva je vždy dost dlouhá na to, aby bly nabídnut čaj, káva nebo chlazený nápoj, k čemuž dojde ihned, jakmile se posadíte. To, že se děti účastní života dospělých, se považuje za úplně normální. Svěřovat děti do péče dívky na hlídání ja velmi vzácné. Od mladých se očekává, že se vůči starším chovají s respektem, vož se projevuje v tom, že nemluví, dokud nejsou tázáni, neposadí se, dokud si nesedne starši a že nabídnou starším svou pomoc, kdykoli je potřebná. 

Lidi by mohlo zmást, kdybyste odmítli pozvání k obědu či večeři u nich doma. Při jídle je obvyklé nabízet hostovi jídlo vícekrát s s velkým přesvědčovánim. Očekává se, ze host se jídla chopí po opakované výzvě. Považuje se za velmi nezdvořile odejit od stolu nebo náhle opustit společnost. Rozloučení zabere přibližné stejné času jako uvítání. Hosté často na návštěvu přinášeji hostiteli kvétiny nebo sladkosti.

Obchodné jednání se jahjuje stejně jako soukromé návševj, jen většinou bez objímání a plibků na tář. Zaimco se společně pije caj, káva nebo alkohol, proj

ednává se stav věcí. Dokonce i při úplné normálnim nákupu se často mezi prodávajícím a kupujícim probírají velmi soukromé věci. Hádka se tu yždy nepovažuje za výménu názorů mezi dvema stramnami s protichůdnými názory, nékdy se jedná pouze o přátelské dobírání se, a tak by to také mělo být chápáno.

S některými támaty je však třeba zacházet velmi opatrně. Jde hlavné o státní vlajku, afmádu, zemi a náboženství. I když lidé na otázky, týkající se téchto témat, odpovídají, jsou velice citliví při pouhém náznaku nesělě kritiky nebo gestu. Plitika je však vhodným tématem a jen velmi málo lidí na světě se tak rádo vyivá v hovoreck o politice jako Turci. 

Zaerem lze řict pousi toto: host si lidně můźe dovolit nějaký ten společenský přestupek, jediné, co je důležité, je úmystl, který se za imto jednánim skrýa. Projev úcty a přizaní rovnaosti Turka is Turka rychle usmíří a všechno je zase v Pořádku. 

Vychutnejte si Váš pobyt v Tureku! Přejeme Vám při tom vśe nejlepši!
Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)