Ceski  Produktivní krajina 
Ceski
Produktivní krajina

Produktivní krajina

Léto, slunce, antika - a hned vedle obhospodařovaná krajina. Průmyslové využití půdy soutěží se zemědělstvím a využívání orné půdy ustupuje čím dál tím víc do vnitrozemí. Přesto rozlišuje venkovská krajina obzory cestovatale - vyzařuje klid a odevzdanost.Je upečenému tureckému chlebu. Ovocné plantáže, vinohrady, úrodná pole, krávy s velkýma očima, mírné ovce, opatrované pastýři, vyluzující smutné tóny na své flétny. Daří se zde rýži, bavlně, cukrovéřepé, bramborám. Různorodost nabídky zemědělství podstatnou měrou přispěla k rafinovanosti turecké kuchyné. Mimoto je celá země ve stádiu intenzivního zalesňování. Vedle obvyklých billboardů po obou stranách dálnic velebí velkoplošné plakáty užitečnost a význam lesa a varují před lehkomysným zacházením s ohněm. Vysoké tempo industralizace je zřejmé z mnoha továren po stranách hlavních dálničních tahů. Je třeba si uvědomit kontrast mezi životem v průmyslových a obchodních centrech a venskovsých oblastech a zamyslet se nad tím, jak se tato polarizace projeví v budoucnosti. Tato krajina poskytuje živobytí sedmdesáti miliónům obyvatel a uspokojuje množství jejich přaní, které toto čislo mnohonásobně převyšuje. Jedním z hlavních cílů je sladit materiální přaní obyvatel s jejich hluboko zakořeněným pojetím kvatlity života, bez toho, aby došlo k negativním zásahům do této země s bohatou historií.Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)