Ceski  Kultura a historie naší krajiny 
Ceski
Kultura a historie naší krajiny

Kultura a historie naší krajiny

Přírodní Turecka s jejich lidskou tváří jsou neoddělitelné od kultury a historie země. Ve většině odlehlých a nedotčených míst v Turecku má návštěvník dojem, že v těchto nehostinných a Bohem zapomenutých místech kdysi existovala vysoká kultura.

Koneckonců tato krajina byla 9000 let domovem civilizací s vesnickými sídly a kvetoucím životem ve městech, jejichž obyvatalé byli nejrůznějšího původu a přicházeli v různých dobách a vlnách, aby se smísili s těmi, ktěrí přšli před nimi, přičemžznovu a znovu docházelo k nové syntéze. Ještě důležitější je fakt, že tato oblast byla v letech 2000 až 5000 př.n.l. centrem světové kultury. Výklad dnešní světové civilizace by se proto měl zakládat na pochopení toho, co se tu odehrávalo v minulých čtyřech tisíciletích a co je stíle hmatatelné ve všech těch ruinách, architektonikých komplexech a památkách, ať už jsou v této krajině kdekoli. 

Až do příchodu moderní doby (ta se v Turecku datuje od výstavby dálnic v padesátých letech) tolských civilizací obdivujete repliku jednoho z privních selských sídlišť tohoto světa z obdobi asi 7000 let před Kristem, vybací se Vám podobnost tohoto prototypu s domy, které lemují Vaši cestu k Muzeu.

Stejně jako ve všech dávno civilizovaných oblastech jsou do dnešních časů techniky a modely uchovány předáváním tradic. Proč by se mělo měnit něco, co se osvědčilo? 

Typy sídel nacházející se v Anatolii jsou vícemíní stejné, jako byly tehdy. Je také docela dobře možné, že ta silnice, po které právě jedete, je ta samá jako ta, po níž kdysi pochodovaldi velcí válečníci z východu na západ, ta po níž táhly pestrobarevné karavany, ta,po níž klusali poslové a kurýři s tajnými sděleními, ta, po níž putoval svatý Pavel se svými učedníky, nebo ta po níž šli sufiove, aby šířili své božské poznatky. Půvabné akvadutky, postavené Rímany proto, aby byl vůbec možný život ve městech, svotky mostů navrženyých velkým architektem a stavitelem Sinanem, které do dneška zajišťují bezpečnou přeptavu zboží a lidí, karavanseraje z éry Seldžúcké říše 12. Století, jež unavenému cestovateli, jeho zvířatům a celému nákladu nabízely ochranu. 

V takovém karavanseraji můžete přenocovat i Vy, některé z nich byly přebudovány na pětihvězdičkove hotely.

A pak přicházejí velká jména historie - nádherná města, která byla vykopána na světlo světa - Troja, Pergamon, Efézos, Milétos, Priene, Afrodisiás, Héraklia, Kaunus, Perge, Aspends. Všechna tato sídliště, rozmístěna na pobřeží, se svými původními zříceninami Západní Anatolie, s agoru, kterou nemusíte pracně hledat, protože je stále tam, kde byla vždy - primo na tžišti, s tradičními amfiteátry na kraji města s nádherným výhledem na pobřeži a moře, kde Vám jejich dnešní obyvatalé vyprávějí o tom, jak se tam kdysi koupala Kleopatra.

Vnitrozemí Anatolie Vám zprostředkuje dojmy o starých civilizacích, daleko od Řeků a Římanů. Zde vládli Chetiti, Frýgové, Lýdové, Kárové, kteří se smísili s Egypťany, Asyřany a Peršany a přesto nadále žijí ve známých bájích o králi Midasovi s oslímaa ušima a jeho osudem, podle něhož se všechno, čeho se dotkl, proměnilo ve zlato, o gordickém uzlu, jenž Alexandr Veliký jednou ranou přeťal a to mu prorazilo cestu k ovládnutí tehdejšího světa. Menší místa - s významem náboženským i světským - kláštery, hrobky místních svatých, reků, herců a básniků, mešity, městské hradby, hrady, obytné domy vysokých hodnostářů, zvláště významné prameny, hřbitovy... Kopce jsou posety nesčetnými střepy keramiky a pálené hlíny. Ve zdech nových budov nečekaně prosvítají hlavice z mramoru a atické schody. Děti si hrají a ovce se pasou na půdě plné pozůstatků antiky. Až donedávna se jeskynních chrámů a sídlišť v Kapadocii využívalo jako skladišť zásob. Uchovávání a ochrana antických památek se v Turecku ve skutečnosti setkává s jistými obtížemi. Odborníci nad tím kroutí hlavou. V jiných částech světa se takové věci pečlivě uchovávají pod sklem, ale zde by se musela pod skleněný poklop uložit celá země! Kdyby celé obyvatelstvo mělo být zaměstnáno jako strážní personál zamrzlých artefaktů, aniž by se podílelo na pokračujícím procesu vývoje a obnovy, co potom?

Co při putování od zříceniny k zřícenině, od muzea k muzeu často nezaznamenáte, je to, že historie je dnes stále živá v každé úplně normální krajině, na všech ¨starých dobrých¨místech Turecka, a to jak na venkově, tak ve městech. To ovšem platí jen tehdy, pokud smysl dějin přijmete jako ¨způsob života¨a ne ve formě sbírek kamenů či jiných zbytků minulosti. Měli byste vědět, že místa, zmíněná v úvodu, je treba vidět, ale snažte se objevit i male enklávy ¨typického Turecka¨, jež se stále jěstě vyskytují, jak ve velkoměstě, tak i v rozvinutých přímořských oblastech - jsou to opravdové poklady, skryté v pozadí celého toho turistického cirkusu.Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)