Ceski  Turecká velkoměsta  
Ceski
Turecká velkoměsta

Turecká velkoměsta

Většina návštěvníků přichazí do jednoho ze největších mešt v zemi, u nichž jsou mezinárodni letiště: Istanbulu , Ankary , nebo Izmiru. Tato města byla poznamenána svými svěráznými dějinami a ne náhodou se stala velkými centry. Po vyhláseni Turckě repudliky po I. světove válce se rozvinula jako centra společenskěho a hospodářskěho růstu. Kromě toho, že tato města jsou průpmyslovými a obchodními středisky, maji takě starě tradice jakožto centra vzdělanosti s vynikajícimi univerzitami, školami, konzervatořemi, divadly, koncertínimi síněmi. Umělci, herci, novinári, básníci a spisovatelě sedávají ve svých oblíbených krčmách. Někteří z dnešnich mladých lidí si v kavárnách a přednáškových sálech kreslí alternativy budoucnosti svě země. Intelektuálově skoncovali se svým lamentováním nad šedesátými lěty a nyní diskutuji ve svých lokálech nad vínem a vodkou o tom , co by bylo, kdyby... 

Ostatní městská mládež užíva ovoce moderní doby v atraktivních obchodech a na diskotěkách.Turečti intelektuálově, muži stejně jako ženiy, maji se svými protějšky na celěm světě mnoho společněho. Isou přistupni, ní a vždy připravení hájit svě názory. Mohli by se stát Vašimi nápaditými partnery na cestách. měli byste však vědět, žehluboko ve svých srdcích sdílejí hodnoty spolěčně všem Turkům, pokud se jedná o rodinnou soudržnost , věrnost vlasti a společnosti , pohostinnost, smysl pro čestne jednání a respekt k tradicím . Návstěvníkovi se kromě mnoha muzeí aslavných historických a přířodních pamětihodností nabízí i atraktivní noční život a možnosti nákupu stříbrných a měděných prědmětů, zlatých šperků a koberců. to vše, co se skrývá ve stínu Istanbulu, je trěba probrat zvlášt´po patřičněm ůvodu. Velká města jsou výbornou příležitostí tomu, abyste vychutnali všechny jemnosti a zvláštnosti tureckě kuchvně. Výborně restaurace s osvědčenou tradicí jsou Vám k službam. Měli byste si však uvědomit, že turecká hostina s rodinou a přáteli klidně může trvat čtyři až pět hodin. To jen tak upíjíte svůj drink a přitom ochutnáváte z velkěho výběru studených předkrmů, po nichž následuje teplě hlavní jíldo. Konverzace u stolu většinou začíná ve vyloženě povzneseně náladě a všeobecně končí recitací mystických veržů a připomínkami starých častů. V kážděm případě si vsák vyhradte čas na návštěvu nějakě dobrě tureckě restaurac. Určitě toho nebudete litovat. Turecká kuchyně v její petrosti, chuti a svěráznosti je v kázděm ohledu srovnatelná s kuchyní francouzkou či činskou. Typickě tureckě město sestává ze starěho města, nověho města, popřípadě satelitů a rostoucích stavení na periferii. Většina návštěvniků dává přednost průzkumu starěho města, prohlídce zbytků starěho hradu a opevnění, toulkám po ůzkých uličkách, jež jsou každá vyhrazena určitěmu řemeslu či cechu - měditepcům,kloboučnikům a ševčům, krejčím, obchodníkům s kořením a nástroji, košíkařům a výrobcům koštat... Od Bělehradu až po Damásek byla velká města Osmanskě říše dělena do čtvrtí, v nichž těsně spojeně skupiny společně žily a pracovaly. Tyto čtvrti byly spolu volně propojeně městskými vodovody, hasiči, policií apod, V centru starěho města se dřive scházeli měštaně v bezprostřední blízkosti správních a společenských budov a mešit, statrali se o svě záležitosti a posedávali v kavárnách,těsili se bezpečnosti a svobodě svěho státu a komentovali politickě a jině události. Kostely a synagogy , mešity a misiijní školy Ize i dnes bok po boku najit ve stárých jádrech. Většina turistů se vyhýbá moderním městským čtvrtím s jejich po celěm světě stejně vypadajícími výškovými budovami , luxusními obchody,pizzeriemi apod. Kromě toho přineslo budování velkých obytných bloků výrazně omezení do života Turků. Sousedskě vztahy, dům od domu , se nyní omezují na vztahy od bytu k bytu. Malě jedno- až třípatrově domky , postaveně v zahrádkách, musely udělat místo velkým obytným budovám, do nichž se často stěhuie tucet i více rodin. Problěmy vznikající ze společněho topeni , společně hrazení nákládů na ůdržbu apod. vyvolávají často vážně neshody. V průběhu pouhých trěch desetiletí vznikl složitý model bydlení, prošpikovaný zákony, pravidly a -správními opatřeními , život v obytných komunitách se stal těmatem mnoha kabanetních scěnek a televizních seriálů. Starě tureckě ůsloví Nekupuj si dům, kupuj si sousedy je mnohem akuálnější, než tomu bylo dřive. Výškově budovy, častro nádherně a vyzdobeně malými trávniky, lemuji ulice, naplněně chaotickou činorodsti.








Alle Informationen sind ohne Gewähr!!

Site Hosted by Trade Information Center Ltd.(UK)